Ikanos Test: Ongi Etorria
0%

Tresna honek zure profil digitaleren hurbiltze bat erraztuko dizu herritar gisa. Zure profil digitala jarraian ihardetsiko duzun galdetegiaren erantzunetan oinarrituko da.

Galdetegi hau DIGCOMP gaitasun digitalen europar esparruan oinarritzen da eta hura betetzeko 20 bat minutu beharko dituzu.

Amaitutakoan, erantzunak deskargatu ahal izango dituzu, zure profil digitalari buruzko txosten pertsonalizatu batean.